top of page

Πολιτική Απορρήτου
και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Από την 25η Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ.2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΝΕΡΠΑ Μ.Ι.Κ.Ε., με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, με την παρούσα πολιτική προστασίας σας ενημερώνει για τον τρόπο που  προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών σας, συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σε περίπτωση εναντίωσής σας σε ότι αφορά στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και γενικότερα την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική όποτε αυτή κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο και η σχετική ενημέρωσή σας θα γίνεται με την εμφάνιση της αναθεωρημένης έκδοσης στον Ιστότοπο μας www.enerpa.gr

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για σκοπούς οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Διαχειριζόμαστε αυτά τα στοιχεία με μεγάλη υπευθυνότητα.

Αρχές Επεξεργασίας

Kατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, ακολουθούμε τις παρακάτω βασικές αρχές:

 • Φροντίζουμε να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που συλλέχθηκαν.

 • Με την επιφύλαξη της παρούσας πολιτικής δεν γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός και αν αυτό επιβάλλεται από το Νόμο ή επιτρέπεται από την μεταξύ μας σύμβαση.

 • Τα δεδομένα τα χρησιμοποιούμε, και για να επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας σχετικά με νέα προϊόντα μας και για να σας προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες.

 • Περιοριζόμαστε στον σκοπό για τον οποίον συλλέχθηκαν

 • Χρησιμοποιούμε τα απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό που επιδιώκουμε (ελαχιστοποίηση)  

 • Διατηρούμε τα προσωπικά σας  δεδομένα μόνο για όσο διάστημα  απαιτείται.

 • Επικαιροποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας που συλλέχθησαν, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.\

Τα είδη των δεδομένων και οι πηγές συλλογής τους – Οι σκοποί  - Νομική βάση επεξεργασίας

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς συνδέονται άμεσα είτε με την μεταξύ μας σύμβαση, είτε με τις υπηρεσίες η/και τα προϊόντα που επιλέγετε να σας παρέχουμε.

Τι συλλέγουμε;

 • Στο website www.enerpa.gr.,προαιρετικά, το όνομα και το e-mail του επισκέπτη.

 • Κατά την παραλαβή βιογραφικού σημειώματος: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, φύλλο, εθνικότητα, στρατιωτικές υποχρεώσεις, οικογενειακή κατάσταση, δ/νση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., , φωτογραφία, μορφωτικό επίπεδο, προϋπηρεσία, συστάσεις.

 • Κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπο www.enerpa.gr : Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου, δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου, Πληροφορίες προτίμησης και υπηρεσιών, Αρχείο παραγόμενο από τον Χρήστη.

 • Ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου:

(α) Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, στοιχεία υπαγωγής σε ειδική κατηγορία πελάτη από τους αρμόδιους διαχειριστές (π.χ. ευάλωτος πελάτης), αντίγραφα συμβάσεων σύνδεσης με τους αντίστοιχους διαχειριστές, βεβαίωση έναρξης εργασιών στην Εφορία, ειδικά χαρακτηριστικά που δικαιολογούν την παροχή συγκεκριμένου τιμολογίου  (β) στοιχεία του μετρητή της εγκατάστασης, για την οποία έχει ή πρόκειται να συναφθεί σύμβαση προμήθειας, αποδεικτικό νόμιμης χρήσης της εγκατάστασης, λογαριασμοί ή/και προηγούμενου προμηθευτή, δεδομένα κατανάλωσης που λαμβάνονται από τους πελάτες ή/και τους αρμόδιους διαχειριστές , στοιχεία συναλλαγών και εκτέλεσης πληρωμών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συμβατικής μας σχέσης, στοιχεία που αφορούν στην επικοινωνία των δυνητικών ή υφιστάμενων πελατών με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών με την Εταιρία (γ) στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν συλλεχθεί από δημοσία διαθέσιμες πηγές, βάσεις δεδομένων και οργανισμούς ελέγχου πιστοληπτικής φερεγγυότητας με σκοπό την δημιουργία συναλλακτικού προφίλ και καθορισμού του ύψους εγγύησης (δ) εφόσον επιλέξετε, για δική σας διευκόλυνση να εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας μέσω της εφαρμογής «myelin», με πάγια εντολή σε Τράπεζα: αριθμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ημερομηνία λήξης της και ονοματεπώνυμο δικαιούχου.

Η εταιρία μας δεν συλλέγει, ούτε αποκτά πρόσβαση  με κανέναν τρόπο σε «ευαίσθητα»  προσωπικά δεδομένα εκτός, αν αυτό επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος (ιατρικές εξετάσεις πληρωμάτων, βυτιοφορέων) στα οποία έχει πρόσβαση μόνον ο ιατρός της εταιρίας, εκτός άν επιβάλλεται από την κείμενη σχετική Νομοθεσία (ευάλωτος πελάτης η δικαιούχος κοινωνικού οικιακού τιμολογίου).

 

Τα συλλέγουμε πριν η κατά την σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης ή την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας μας, κατά την είσοδό σας και χρήση του Ιστοτόπου, κατά την παροχή υπηρεσιών, κατά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα elin up rewards, κατά την χορήγηση της εταιρικής κάρτας ε-card, κατά την παραλαβή βιογραφικών, κατά την επίλυση παραπόνων και εφόσον επιλέξετε να εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας μέσω της εφαρμογής «myelin», με πάγια εντολή σε Τράπεζα.

Επίσης συλλέγουμε τα δεδομένα σας από διάφορες πηγές με τη συγκατάθεσή σας και πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεμελιώνεται στη συγκατάθεση σας, η ΕΝΕΡΠΑ Μ.Ι.Κ.Ε. ακολουθεί τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες για την ενημέρωση σας και τη λήψη της συγκατάθεσής σας.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας:

(α) η εκτέλεση σύμβασης που μας αναθέτετε ή που προτίθεστε να μας αναθέσετε.

(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας.

(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο.

(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.

(ε) η πρόδηλη δημοσιοποίηση από το υποκείμενο των δεδομένων και η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου ως προς τυχόν παρεχόμενες πληροφορίες που αφορούν δεδομένα υγείας.

Ειδικότερα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Για να σας ταυτοποιήσουμε, για να σας προσφέρουμε καλή υπηρεσία, για να εξυπηρετήσουμε την προ-συμβατική η συμβατική μεταξύ μας έννομη σχέση, για να λαμβάνετε προσωποποιημένες για εσάς πληροφορίες και προσφορές, για να απαντούμε σε αιτήματά σας, για την διαφύλαξη εννόμων συμφερόντων είτε δικών μας είτε δικών σας, για να σας ενημερώνουμε για τα υπάρχοντα και νέα προϊόντα, αλλά και υπηρεσίες μας, για προωθητικές ενέργειες αυτών, για να πάρουμε τη γνώμη σας για την βελτίωση αυτών, για να διαχειριστούμε και να αναλύσουμε την πελατειακή βάση μας (την αγοραστική συμπεριφορά ) με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα, η ποικιλία, και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, και για την διοικητική οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας μας, για την διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων σας.

Τέλος, ως πελάτης για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας η φυσικού αερίου για την δημιουργία Λογαριασμού Μέλους και για την παροχή συμβουλών εξοικονόμησης ενέργειας.

Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα - Τρίτοι Αποδέκτες Δεδομένων:

Δεν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις με σκοπό οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος. Η Εταιρεία μας ενδέχεται, αφού εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητά τους, να παράσχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σας στους κατωτέρω εκτελούντες την επεξεργασία ώστε να είναι εφικτή η προσφορά υπηρεσιών προς εσάς  ή για να ενισχυθεί η εμπειρία εξυπηρέτησης σας. 

 • Σε επιχειρήσεις συμβούλων για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών, υποστηρικτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών  ανάλυσης.

 • Σε θυγατρικές της εταιρείας.

 • Σε τρίτες επιχειρήσεις μάρκετιγκ, διαφήμισης, για την εμπορική επικοινωνία, προώθηση και διαφήμιση, τήρηση αρχείου, εταιρείες ταχυμεταφοράς.

 • Σε εταιρίες υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης προγραμμάτων λογισμικού με βάσεις δεδομένων.

 • Στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας με τον οποίο διατηρούμε σχέση σύμβασης.

 • Σε αρμόδιες αρχές επιβολής του Νόμου και σε συνεργαζόμενους δικηγόρους.

 • Σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Κρατικούς Φορείς

 • Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, στην επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Σε αυτές τις περιπτώσεις διασφαλίζουμε μέσω συμβατικών όρων ότι τηρείται εκ μέρους τους επαρκώς η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η ΕΝΕΡΠΑ Μ.Ι.Κ.Ε., όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως). Αυτό περιέχει το δικαίωμα να αιτηθείτε και να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που έχετε μαζέψει.

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση αυτού.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η ΕΝΕΡΠΑ Μ.Ι.Κ.Ε. (δικαίωμα εναντιώσεως).

ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της ΕΝΕΡΠΑ Μ.Ι.Κ.Ε. (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσετε από την ΕΝΕΡΠΑ Μ.Ι.Κ.Ε. να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχετε παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

ζ) Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή συγκατάθεση την οποία έχετε δώσει.

η) Η εταιρεία μας θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας υπάρχει πιθανότητα η ανωτέρω προθεσμία να παρατείνεται κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των αιτημάτων και την πολυπλοκότητά τους. Οι πιθανές απορρίψεις του αιτήματος σας θα αιτιολογούνται. 

bottom of page